Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych

Nazwa: Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce z/s w Lubiejewie

Adres: OR TUL przy ZSR Lubiejewo

tel. 793 601 196

ul. Klonowa 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Centrala

Numer konta: 62 8923 0008 0028 9331 2000 0001

Status prawny: organizacja pozarządowa (stowarzyszenie)

Numer KRS 0000653307

Nr NIP 7591744752Nr REGON 366113858

Nieco historii

Cel działania – Celem OR Tul jest aktywny udział w ochronie i rozwoju życia kulturalno – oświatowego kraju a szczególnie wsi i młodzieży wiejskiej, uczestnictwo w kształtowaniu oraz umacnianiu ludowych treści i form polskiej kultury narodowej, kształtowanie postaw ekologicznych i wychowaniu do demokracji. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych posiada ogólnopolską strukturę w postaci Oddziałów Regionalnych oraz obsługę administracyjną i finansową. Oddział Regionalny przy ZSR W Lubiejewie należy do najbardziej aktywnych i twórczych w Kraju. Prowadzi Internatowy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy z dobrą nowoczesną bazą lokalową, czytelnią, salą wykładową i pracowniami dydaktycznymi. Skupia twórczych pedagogów, pracowników nauki i twórców kultury. Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby finansowe i materialne gwarantując rzetelne wykonanie projektu.

 

Sławomir Konarzewski

SŁAWOMIR KONARZEWSKI

Prezes Stowarzyszenia

KILKA SŁÓW O PREZESIE...

Prezes OR TUL- Sławomir Konarzewski jest nauczycielem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, jest twórcą działającej od 2010 roku ostrowskiej Grupy Teatralnej "Rzeczpospolita Apostolska". W jej skład wchodzi około 50 mieszkańców gmin: Ostrów Mazowiecka, Lubiejewo i Andrzejewo. Uczestnicy: to grupy śpiewacze należące do chórów kościelnych i członkowie różnych wspólnot religijnych, a także młodzież szkół średnich i gimnazjalnych, studenci, nauczyciele, urzędnicy i prywatni przedsiębiorcy. Reżyser, scenarzysta i aktor wielu wystawianych przez grupę spektakli oraz zwycięzca kategorii "kultura" w plebiscycie Tygodnika Ostrołęckiego "Osobowość Roku 2017".

Posiada duże doświadczenie artystyczne i organizacyjne jako scenarzysta i reżyser. We wcześniejszym dorobku ma liczne widowiska obrzędowe, takie jak: "Jak Kurpie do Betlejem przez Puszczę Zieloną wędrowali" (rok), Misterium wielkanocne "Wielkanoc na Kurpiach" wystawione w Teatrze Polskim w Warszawie (rok), misterium pogrzebowe "Na smentarzu mnieskać będe" w Ostrołęckim Centrum Kultury (rok), widowisko plenerowe "W Mysianieckiej Puscy Kurpsie Śwedów bzili" wystawione podczas Kurpiowskiego Miodobrania (rok). Jest też laureatem wielu nagród, m.in. nagrody II stopnia w konkursie glogerowskim (rok). Dokonania artystyczne wspólnie z kierowaną przez siebie ostrowską Grupą Teatralną „Rzeczpospolita Apostolska” to: misterium pasyjne: „..i widzę niebo otwarte..” (rok), wielokrotnie wystawiane w na terenie Diecezji Łomżyńskiej: w Ostrołęce (rok), w Myszyńcu (rok), Andrzejewie (rok) i podczas Światowych dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowi Mazowieckiej (rok). W roku 2011 widowisko „..i widzę niebo otwarte…” otrzymało Nagrodę specjalną za kontynuowanie tradycji teatrów obrzędowych podczas VIII edycji Festiwalu Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona w Warszawie. Kolejnym dziełem grupy jest misterium nocy świętojańskiej: „Tam na góre ogień gore” grane kilkakrotnie na terenie powiatu ostrowskiego i ostrołęckiego. W 2013 roku w Broku został wystawiony dramat historyczny: „W imię Ojca i Cara” w ramach uroczystości upamiętniających 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Kolejnym przedsięwzięciem artystycznym grupy były „Lamentacje Ostrowskie” wystawione w czasie Wielkiego Postu w 2014 roku. Telewizja „TRWAM” w kwietniu 2015 roku przedstawiła reportaż pt.: Rzeczpospolita Apostolska”, a w roku 2018 grupa wystawiła dramat historyczny: „Rotmistrz Pilecki… Ofiarowanie”, który został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy. Dramat był wystawiony w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej (rok), w Wiźnie (2019) i Ostrowi Mazowieckiej (2019). Parafialna grupa teatralna z Wizny jest kolejną grupą teatralną którą niedawno założych. Powstała ona spontanicznie i z potrzeby serca wiosną 2019 roku. Dzięki odwadze i zaangażowaniu ks. Proboszcza Piotra Mazurka 12 kwietnia 2019 roku w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela zostało wystawione przez mieszkańców Wizny po raz pierwszy widowisko pasyjne: „…i widzę niebo otwarte”. Było ono szeroko przedstawiane w ogólnopolskich i regionalnych mediach TVP. Na prośbę parafian z Łomży i Białegostoku artyści z Wizny chcą ewangelizować poprzez teatr i nieść dobrą nowinę w całym kraju.


DO GÓRY